Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - маркетинг  (ръководител – Светла Андонова)
Сътрудници (3)
менажер реклама
офлайн
E-Mail: a.dubarov@example.com
Отдел - реклама
менажер реклама
офлайн
E-Mail: a.zheliazkov@example.com
Отдел - реклама
менажер реклама
офлайн
E-Mail: s.koneva@example.com
Отдел - реклама