Търси: 
 

Bitrix Intranet Portal - Курс за нови сътрудници

За да не се окажете "свои среди чужди и чужд сред свои", трябва да съответствате на нормите на поведение в колектива. Този курс е предназначен за нови членове на нашия колектив. В него ще узнаете за нашите корпоративни норми и ценности, към които е добре да се придържате в своето ежедневно поведение.Bitrix Intranet Portal - Курс по работа с Интранет портала

Интранет портала е преди всичко софтуер, с който трябва да умеете да работите. Не е трудно да се научите, ако внимателно и разумно се запознаете с този курс, където подробно е описано как работи нашия портал.Bitrix Site Manager - Елементи за управление. Обучаващ курс

Опознавателен курс по работа с интерфейса на продукта. В курса се разглеждат въпроси по работата с елементи на интерфейса публичната и административната част. Курса се препоръчва на всички категории ползващи.Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка

В курса се разглеждат въпроси относно инсталирането на продукта на сървъра, настройки на отделните елементи на сървърния софтуер, въпроси по работа със системата за обновяване на продукта, типови проблеми, възникващи при инсталирането на продукта на сървъра.

Препоръчва се на техническите специалисти, занимаващи се с внедряване на интернет-проекти, създаване на резервни копия, търсене и отстраняване на проблеми в работата на сайтове.Bitrix Site Manager - Интеграция

Курса е предназначен за технически специалисти, разработчици на сайтове на база система "Bitrix Site Manager".

В курса са разгледани основни въпроси по интеграцията на програмния продукт с дизайна на сайта, а също така въпроси относно създаването на шаблони за сайта.