Bitrix Intranet Portal - Курс по работа с Интранет портала
0 / 18

Интранет портала е преди всичко софтуер, с който трябва да умеете да работите. Не е трудно да се научите, ако внимателно и разумно се запознаете с този курс, където подробно е описано как работи нашия портал.

В курса са описани принципите на работа с портала и механизма на работа с конкретните модули на системата. Преминаването на курса стъпка по стъпка ви гарантира правилен и бърз резултат. При необходимост може да изключите последователността и да се обърнете само към нужния раздел. Начало на курса за обучение