Bitrix Site Manager - Елементи за управление. Обучаващ курс
0 / 8

Този курс запознава ползващия с основните елементи за управление на публичния и административния интерфейс.

В цикъла уроци са разгледани следните елементи от интерфейса:

 Начало на курса за обучение