Авторизиране
Представяне на Bitrix24


ВНИМАНИЕ:
Регистрирай се и ползвай абсолютно безплатно (до 12 потребителя) облачната версия на Битрикс Интранет - www.bitrix24.eu - управление на проекти, задачи, графици, работа с клиенти (CRM) управление на документи (5Gb), работни групи, сигурна политика на достъп, мобилна версия, отчети - винаги и навсякъде достъпни за всеки служител.


Регистрирай свой безплатен Bitrix24 сега и получи 1 час консултация за Bitrix24 подарък.

 


Изтегли и пробвай сега - безплатна версия за 30 дена!

Набираме сътрудници и дистрибутори - изпратете запитване на info@softkey.bg


За какво ви е Интранет портал?

 • Повишете ефективността на работа и ангажираността на сътрудниците.
 • Обединете отдалечените подразделения, филиали, офиси, складове и сътрудници в единно работно пространство.
 • Обединете и ползвайте корпоративната информация и опита на сътрудниците.
 • Контролирайте работните процеси дистанционно по всяко време и от всяко място, за целта е достатъчно само да имате достъп до Интернет.
 • Защитавайте Вашия бизнес от загуба на информация, предизвикана от действия на нелоялни сътрудници.
 • Повишавайте нивото на ангажираност на сътрудниците в корпоративната култура и ценностите на компанията, ефективно използвайте техния творчески потенциал, чрез техните идеи и предложения, дайте възможност за лесни корпоративни комуникации.

Интранет портала позволява на вашите сътрудници да:

 • Обменят бързо информация и винаги да бъдат в курса на нещата ставащи в организацията от компютър, таблет и смарфон.
 • Бързо и комфортно да се адаптират към новото място на работа.
 • Поддържат благоприятна атмосфера в колектива.
 • Не губят време за търсене на нужна информация или документи.
 • Вземат участие при формирането на корпоративната култура на компанията.
 • В проста и понятна форма да представят резултатите от своята дейност.
 • Проявяват инициатива и предлагат нови идеи до ръководителя.

Възможности на продукта

Корпоративни комуникации

 • Организация на обсъждания в работни групи с общи календари, задачи, отчети, библиотеки за файлове с документи.
 • Вградена услуга за обмен на моментални съобщения между сътрудниците от компютъра или мобилни устройства - таблети и смартфони на Apple или с Android.
 • Видеостаи за разговори с възможност за провеждане на онлайн-съвещания.
 • Видеоконференции и видеоразговори за съвещания със сътрудници от отдалечени офиси и преговори с клиенти.
 • Технология Send&Save - кореспонденцията на сътрудниците по електронната поща се дублира на портала, архивира се по теми и се индексира във вътрешната система за търсене.
 • Активна лента за съобщения, прехвърляне на файлове, новини, видеообръщения на ръководството, блогове на сътрудниците
 • Система за обучение и тестване на персонала.
 • Списъци на сътрудници, визуална структура на организацията.

Колективна работа

 • Календари на срещи и мероприятия със съвместен достъп за планиране
 • Управление на задачи и поръчения, подсещания.
 • Библиотека с общи файлове и документи.
 • Съвместна работа с документи на портала с помощта на Microsoft Office и Open Office.
 • Резервация на стаи за преговори и срещи.
 • График на отпуски и отсъствия на сътрудниците.
 • Търсене по целия портал и по работни групи.
 • Взаимодействие с партньори, клиенти, доставчици, дистрибутори и други външни ползващи чрез Екстранет.

Автоматизация на бизнес-процесите

 • Стартиране на най-различни бизнес-процеси през портала: оформяне на командировки, отпуски, утвърждаване плащане на сметки, публикация на документи и т.н.
 • Вградени шаблони на типови бизнес-процеси.
 • Прост визуален редактор за проектиране собствени бизнес-процеси с поддръжка на функция drug&drop.
 • Коригиране на бизнес-процеса даже след неговото пускане (например, заявка за допълнителна информация от участници в бизнес-процеса).
 • Автоматизация на оформяне на пропуски, поръчки за канцеларски материали, куриери и т.н.


Демонстрационен сайт с български данни. 
Направете първоначална регистрация в сайта за пълноценно запознаване с възможностите на продукта.

Цени и покупка на Bitrix Intranet

Други сайтове и материали по темата:
Управление на процеси: Как да опишем бизнес-процес с усилията на сътрудниците и BPMN схема и регламент - автор: Евгений Севастиянов
Bitrix24 версия Хаити
Сътворението на света във фирмата, с внедряване на Bitrix24 - автор: Степан Овчинников
Манифест за внедряване на Bitrix24 - автор: Степан Овчинников
Що е Intranet и има ли той почва у нас?  - автор: Николай Михайлов
Всичко за интранет  - автор: cssbg.org
10 причини да внедрите интранет  - автор: Е. Василева
Малко за Intranet – личен опит  - автор: Веселин Тодоров
Интранет и Екстранет  - автор: referatite.com
Пиратския софтуер във фирмите: как да си опазим гърба? - автор: Николай Николаевич Федотов, главен аналитик в InfoWatch
 
Моля, авторизирайте се:
Потребителско име:
Парола:

Забравили сте своята парола?