Новини 23.07.2013 Как да изградим истински социален интранет?
Социалната компания е нещо повече, от това само да създадеш страница във Facebook и акаунт в Twitter. В Twitter може да пише всеки, а за създаването на истински социален интранет ще са ви нужни невероятна целеустременост, грамотно управление на промените и изключително обмислен подход към реализацията на проекта.

Въпреки че пътя към истинския социален интранет е стръмен и трънлив, самия «маршрут» и някои съставки в корпоративната социална мрежа на места са същите, както и в случая с успешния традиционен интранет.
Новини 21.06.2013 Община Бургас внедрява социален интранет
Община Бургас защити проект по Оперативна програма Административен капацитет и ще внедри социален интранет.
Предварителния анализ на административното обслужване на общината показва редица направления, които могат да се оптимизират значително.
Новини 31.05.2013 Бъдещето е във въвлеченността и «компаниите с човешко лице»
Определено, най-полезното бизнес-откритие но началото но XXI век стана осъзнаването, че популярния израз от 90-те «Хората са нашия най-важен актив» се оказа 100% истина.

Дойде време да се преориентира структурата на фирмата и съществуващите процеси към  поддръжка и осигуряване на нови възможности за хората. Бизнеса трябва да престане да контролира и ограничава сътрудниците, да ги използва основно за обслужване на процеси и инфраструктура. На смяна на механистичния идеал за ефективна организация дойде хуманистичния идеал.
Новини 29.05.2013 Защо не трябва да се забранява «неработния» контент?
Когато става въпрос за социалните интранет системи и организация на съвместна работа, рано или късно изскача темата за несвързания с работата («неработен») контент. Менажерите и ръководителите на фирми искат да знаят, как да намалят това съдържание до минимум и да получат пълна концентрация на сътрудниците върху работните задачи. Отговор: това е невъзможно. Нещо повече, това не трябва да се прави в никакъв случай.
Новини 28.05.2013 Съвременните интранет системи: какво трябва да могат?
Внедрявайки интранет система, компании очакват, че тя ще помага на сътрудниците в тяхната ежедневна работа и ще се възприема като естествена цифрова работна среда (Digital Workplace). Представят си интранет системата, като централен елемент на Digital Workplace, свързващ отделните части на организацията в едно цяло.
Новини 23.05.2013 Бизнес-процеси и мотивация — изпреварвайки времето
Да разгледаме популярните начини за организиране от сътрудниците на собственото им работно време (в посока на нарастване на «нивото на професионална отговорност»):


  1. Трябва да се заемат с «видими» достижения на конкретни цели. Ако задачата трябва да се приключи за седмица, а аз мога за ден — ще проточа времето, та нали така или иначе получавам заплата.
  2. Не ми е интересно да развивам чужд бизнес.
Новини 26.01.2013 Какво ново в Bitrix Intranet 12.0?

Мобилни приложения, удобна CRM, интеграция със социалните мрежиГенерален директор на 1С-Битрикс Сергей Рижиков«Ние се постарахме да отчетем всички последните световни тенденции в развитието на социалните интранет системи в този релиз, като пускането на мобилните приложения, игрови елементи, интеграция със социалните мрежи. А също така съществено подобрихме продукта според пожеланията на ползващите, за да се даде възможност още по-добре да се решават бзнес-задачите в  компаниите, на първо място това засегна възможностите на CRM-системата».

Генерален директор на «1С-Битрикс» Сергей Рижиков


Новини 26.01.2012 Основни изменения в новата версия на продукта Bitrix Intranet 11.0:
Bitrix Intranet 11.0 - решението за формиране на единно информационно пространство (Интранет и Екстранет) – получи цяла серия от обновявания и нови функционални възможности.
Заповеди 19.09.2008 За използването на интернет в работно време
Във връзка с пускането на Интранет портала на фирмата, за успешно изпълнение на производствените задачи и с цел постигане на ред при използване на интернет в офиса на фирмата, се създава следния регламент за ползване на достъп до Интернет
Заповеди 18.09.2008 Режим на работа във фирмата през празничните дни
Информация за прехвърляне на работните дни във връзка с настъпващите празници.