Вишестоящо подразделение
Битрикс Интранет Портал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
директор
Телефон: 357-45-41