Вишестоящо подразделение
Битрикс Интранет Портал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
Сътрудници (1)
директор
офлайн
E-Mail: s.totev@example.com
Варненски филиал