Вишестоящо подразделение
Битрикс Интранет Портал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
директор
Телефон: 543-83-53
Сътрудници (1)
E-Mail: juliany.marinov@gmail.com
Пловдивски филиал