Заглавие Описание Етаж Места Телефон
Голяма зала (централна) Голяма зала за конференции 1 350 12-34-56
Конферентна в западното крило Стая за преговори с проектор и достъп до Интернет 2 50 56-78-90
Конферентна в източното крило Малка стая за преговори за няколко човека 3 10 34-56-78

Резервация на помещения с помощта на календара