Продажби

Тема: Продажби и Маркетинг
Описание: Маркетингова група по продажбите
Тип група: Това е закрита група. В групата се влиза само след одобряване от администратора.
Това е видима група. Наличието и се вижда от всички ползващи.

Последни промени

Нови съобщения: