Покупка на Битрикс24 собствен хостинг (Bitrix24 Self-hosted)

Сравнителна таблица версиите

    ЗАБЕЛЕЖКА: Плаща се в български лев по курса за деня на Софткей при оформяне на поръчка се издава проформа-фактура с точната сума. Пълна ценова листа и допълнителни опции можете да видите тук.

Използването на копие на продукта е възможно само след приемане на условията на лицензионното споразумение. Можете да се съгласите с условията на лицензионното споразумение по време на инсталирането на продукта.
Поддръжката и
обслужването на
интернет-магазина,
е осигурено от
Softk
ey.bg

Softkey Bulgaria - продажба на WinRAR в България
Демонстрационен сайт с български данни.

Описание на продукта Bitrix24

Други сайтове и материали по темата:
Що е Intranet и има ли той почва у нас?  - автор: Николай Михайлов
Всичко за интранет  - автор: cssbg.org
10 причини да внедрите интранет  - автор: Е. Василева
Малко за Intranet – личен опит  - автор: Веселин Тодоров
Интранет и Екстранет  - автор: referatite.com